Clifford Glenwood Shull nació el 23 de Septiembre del año 1915